brotherhood Of Christian Bikers World Wide

  Brotherhood Of Christian Bikers World Wide

Home
History en Visie
Foto's voorg. jaren
Events
merchandische
Information
Anbi stichting

 Engelse Versie

 Reis naar Srilanka

 

In maart 2020 gingen Mettie en Erik, samen met Shanta naar Srilanka. hiervan staat een filmpje op facebook. (filmpje srilanka)
De reis wordt door de mensen zelf betaald, niet vanuit de stichting, zodat het geld dat binnenkomt compleet naar de doelen gaat.
Wij mochten daar de projecten bezoeken en kijken of er een nieuw project in de buurt van Jafna opgestart kan worden. Dit is helaas momenteel nog niet mogelijk.
Verder mochten wij de nieuwe leiders van de chapters en de regio's inzegenen. 1 van de leiders gaat hier gevangenis evangelisatie doen .

BoCB Srilanka is verdeeld in 25 chapters en 9 regionen. De rest van de leiders wordt ingezegend door Tharsan, de internationale Elder van Srilanka, en Pastor Jabamoney.
Na de aanslagen, met Pasen, zijn de christenen zich gaan verzamelen onder de Brotherhood. Samen staan we sterk en onder Gods leiding.
Vanuit Nederland wordt alleen over de schouders meegekeken en geadviseerd. De cultuur is daar totaal anders dan in Europa.
Mocht er iemand zeggen ik wil wat geven voor een project, kijk dan bij het kopje Anbi stichting. Alles is welkom.
 


Dit is het "huis" waar les gegeven wordt en de kinderen 3 x per week eten krijgen.
Na de hevige regenval is het erg beschadigd en wordt het hersteld door leden van de HTC (kerk) en BoCB.
We zijn de jongemannen erg dankbaar dat ze dit willen doen.
Binnenkort volgen foto's van de banken en tafels die door sponsoring van de Bringenborg gemaakt kunnen worden,
en van de ventilatoren die door de BoCB gesponsord zijn. Hiervoor hartelijk dank mensen.
God maakt vele dingen mogelijk.
 

Groet Shanta, Mettie en Erik.

Home | History en Visie | Foto's voorg. jaren | Events | merchandische | Information | Anbi stichting

Questions or problems regarding this web site should be directed to [CompanyEmail].
Copyright 2002 [CompanyName]. All rights reserved.
Last modified: 04/20/20.