Anbi stichting

  Brotherhood Of Christian Bikers World Wide

History en Visie
Foto's voorg. jaren
Events
merchandische
Information
Anbi stichting

 

Engels

Stichting Brotherhood Of Christian Bikers

 

Brotherhood of Christian Bikers. Opgericht 1 januari 2017. Notarieel vastgelegd op 24 december 2018.

Beleidsplan voor Brotherhood of Christian Bikers Nederland. (BOCB)

Postadres: Korte Voren 4, 7091 RJ  Dinxperlo.

Contactpersoon: Erik Naberman.

Tel: +31 645830502

Bankrekeningnummer: NL03RABO0330802496

rsin:8 5 9 5 3 1 8 0 6

 

Doel:

Het ondersteunen van de groep van Victoria (oekrainse vluchtelingen) Gorzow in Polen.
Het ondersteunen van een voedsel- en scholingsproject in Sri Lanka.
Het ondersteunen, zowel financieel als daadwerkelijk, van de maaltijden in de Bringenborg te Gendringen.
De kerstpakketten aktie in Gendringen.
Het laten drukken van Biker Bijbels om deze als evangelisatiemateriaal te gebruiken.

Activiteiten:

In het eerste weekend van september een motorweekend organiseren.
Hulp aanbieden bij de organisatie van zusterorganisaties.
 

Gelden:

De leden betalen contributie en ook geven sommigen vrijwillig een donatie. Door (kerkelijke) collectes.
Tijdens evenementen een bus te plaatsen waar men een gift in kan doen.
Donaties van meelevende mensen die van harte ons doel ondersteunen.

Beloningen:

Indien de bestuursleden grote kosten maken (projectcontrole Sri Lanka) kan dat (gedeeltelijk met een max van € 500,-) vergoed worden. Indien er veel kilometers gereden moeten worden t.b.v. de Stichting dan kan er een vergoeding van € 0,25 per kilometer tegenover staan. Verder staat er geen beloning tegenover het werk dat er voor de stichting gedaan wordt.

Financiëloverzicht 2019 BoCB
Financiëloverzicht 2020 BoCB

Financiéloverzicht 2022 BoCB
Finacieéloverzicht 2023 BOCB

actueel beleidsplan 2021
actueel beleidsplan 2022
actueel beleidsplan 2023

 

Home | History en Visie | Foto's voorg. jaren | Events | merchandische | Information | Anbi stichting

Questions or problems regarding this web site should be directed to [CompanyEmail].
Copyright © 2002 [CompanyName]. All rights reserved.
Last modified: 01/18/24.